Projenin 2. Uluslararası toplantısı 16-17 Nisan 2018 tarihlerinde Bükreş/Romanya’da bulunan Ulusal Gıda Biyokaynakları Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü(IBA)’nde gerçekleştirildi. Toplantıda proje faaliyetlerinin öngörüldüğü şekilde ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla proje aktiviteleri, takvimi, bütçesi ve gelecek dönem faaliyetleri değerlendirildi. Proje kapsamında, “İyi Ekmek Üretimi”, “Duyusal Analiz”, “Hijyen ve Sanitasyon” ve “AB Türkiye Mevzuatı” konularında hazırlanmakta olan eğitim materyalleri de tüm ortakların katılımıyla gözden geçirildi.