Projenin 3. Uluslararası toplantısı 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde Tallinn/Estonya’da bulunan Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi(TFTAK) evsahipliğinde gerçekleştirildi. Tüm proje ortaklarından temsilcilerin katıldığı toplantıda proje kapsamında hazırlanan eğitim materyalleri, ortakların bütçeleri, proje takvimi ve faaliyetleri, proje internet sitesi, e-öğrenme platformu ve gelecek dönem faaliyetleri gözden geçirildi.