Projemizin çalıştayı 3 Ocak 2019 tarihinde Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Çalıştay, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Enstitü Müdürü Yıldıray İstanbullu, BESAŞ Genel Müdürü Mustafa Bektaş, Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu ve proje faydacıları katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay süresince teorik eğitim hedef kitleye aktarıldı. İyi ekmek üretimi, duyusal analiz, hijyen ve sanitasyon, mevzuat konularında dört el kitabı hazırlandığı belirtildi ve gıda mevzuatı hakkında bilgi verildi. Projenin web sitesi, sosyal medya araçları ve mobil aplikasyonu hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından katılımcılara basılı materyal ve kitapçık içeriklerinin bulunduğu CDler dağıtıldı ve sertifikaları verildi.