Proje açılış toplantısı 30-31 Ekim 2017 tarihlerinde Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Bursa’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıda proje ortaklarının kurumsal tanıtım sunumlarından sonra proje hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapılmış ve iş paketleri bazında yapılacak faaliyetler, bütçe kalemleri ve çalışma takvimi gözden geçirilerek kararlar alınmıştır.

Proje Açılış Konferansı 1 Kasım 2017 tarihinde Valilik, Belediye Başkanlığı, İl Müdürlükleri gibi kamu kuruluşlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden temsilcilerin katılımları ile Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmiştir. Konferansta katılımcılara sunumlar yapılarak proje ve proje çıktıları hakkında detaylı bilgiler verilmiş görüş alış verişinde bulunulmuştur.