Anasayfa

 

Avrupa Birliği Bakanlığı’na “Ekmek Sektöründe Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Arttırılması” adıyla sunulan Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve  Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.S.(BESAŞ) işbirliğiyle hazırlanan Erasmus + Stratejik Ortaklık Projesi Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Projenin Ulusal ortağı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü olup yerel ortağı  Bursa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüdür.

Yurtdışı ortakları ise;

– Gıda ve Fermantasyon Teknolojileri Merkezi (TFTAK, Estonya),

– Ulusal Gıda Biyokaynakları Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (IBA, Romanya)’dır.

Fırıncılık sektöründe mesleki beceri ve bilgi birikimine sahip olmayan gençlerin sorununa bir cevap olacak projenin amacı;

– Fırıncılık sektörüyle ilgili ücretsiz ve yenilikçi eğitim materyalleri vasıtasıyla erken okuldan ayrılan veya yetersiz eğitim almış gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak için fırsat sağlamak,

– Gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu sağlamak ve onları profesyonel yaşam için hazırlamak

-Sektöründeki genç çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik esnek ve akıllı eğitim materyalleri hazırlayarak kolayca erişebilecekleri ve kullanabilecekleri yenilikçi yaklaşımlar (metodolojiler, araçlar ve uygulamalar) geliştirmek

-Ekmekçilik sektöründe daha kalifiye çalışanların istihdam edilmesini sağlamaktır.

01.11.2017 tarihinde Bursa’da  gerçekleşen “Açılış Konferansı” ile başlayan ve 18 ay sürmesi planlanan proje kapsamında :

– İyi Ekmek Üretimi,

 -Duyusal Analiz,

– Hijyen ve Sanitasyon,

– AB ve Türkiye Mevzuatı konularında olmak üzere dört el kitabı oluşturulacaktır.

Ayrıca konuyla ilgili  fırıncılığa adım atacak hedef gruba  internet üzerinden eğitim modülü hazırlanacak,  akıllı telefon uygulaması ve proje web sayfası oluşturulacaktır.

Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve BESAŞ işbirliği ile hedef gruba  Bursa da eğitimler de düzenlenecektir.

Proje kapsamında  Estonya’da 5 gün   süreli duyusal ekmek analizi eğitimi alınacaktır. Ayrıca yine  Romanya’da yapılacak olan 5 gün süreli eğitimde ise katılımcılar Ekmek Üretim Pilot Tesisi’ni ve tesisin deneyimli kadrosu ile farklı ekmek çeşitleri üretimini görme fırsatı bulacaklardır.

Bütçesi 147.600 Euro dur .