Cea de-a doua întâlnire transnațională a proiectului a avut loc în perioada 16-17 aprilie 2018 la București / România, găzduită de către Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA). În cadrul întâlnirii au fost evaluate activitățile proiectului, calendarul, bugetul și evenimentele viitoare, în vederea asigurării bunei derulări a activităților proiectului. Au fost discutate, de asemenea, cu participarea tuturor partenerilor, materialele de instruire create în cadrul proiectului, cum ar fi ” Tehnici de vârf în producția de pâine”, “Analiza senzorială”, “Igiena și sanitație” și “Legislația UE și Turcia”.