Acasă

Proiectul Erasmus + Parteneriat Strategic, depus la Ministerul Uniunii Europene, cu numele “Îmbunătățirea angajabilității tinerilor (18-26) în sectorul de panificație” realizat de Institutul Central de Cercetare în domeniul alimentar și Compania de producție și desfacere a pâinii si produselor alimentare din Bursa (BESAŞ) a fost aprobat spre finanțare.

Partenerul național al proiectului este Direcția Generală de Cercetare și Politici Agricole, în timp ce partenerul local este Direcția Provinciei Bursa pentru Producția Agricolă Umană și Animală.

 

Partenerii internaționali sunt:

  • Centrul de Tehnici Alimentare și Fermentative (TFTAK, Estonia)
  • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare- IBA București (IBA, România)

Proiectul, fiind o soluție pentru tinerii care doresc să dobândească abilități profesionale și cunoștințe în sectorul de panificație, își propune;

  • să creeze oportunități de angajabilitate în sectorul de panificație pentru tinerii necalificați, oferindu-le materiale de instruire gratuite și inovatoare,
  • să integreze tineri pe piața muncii și să îi pregătească pentru viața profesională,
  • să dezvolte materiale flexibile și inteligente de instruire și abordări inovatoare (metodologii, instrumente și aplicații) pentru tinerii angajați din sectorul de panificație pentru îmbunătățirea lor personală și profesională,
  • să contribuie la creșterea calității personalului care lucrează în sectorul de panificație.

Proiectul a demarat cu Conferința de deschidere pe 01 noiembrie 2017, în Bursa și durează 18 luni. În proiect, vor fi dezvoltate 4 manuale:

  • Tehnici de vârf în producția de pâine,
  • Analiză senzorială,
  • Igienă și sanitație,
  • Legislația din UE și Turcia.

Pe lângă aceste manuale, pentru tinerii care înclină spre sectorul de panificație, se vor pregăti materiale de instruire prin e-learning, aplicații pentru telefonul mobil și pagina web.

Pentru grupul țintă se vor ține instuiri în Bursa, organizate de Institutul Central de Cercetare în domeniul alimentar și BESAȘ.

Proiectul presupune o instruire de 5 zile în Estonia pe teme de analiză senzorială a pâinii. O altă instruire de 5 zile se va desfășura în România, unde participanții vor vizita Stația experimentări pilot procesare cereale și făinuri și vor asista la  producția de diferite tipuri de pâine.