Projekti teine riikidevaheline kohtumine toimus 16.-17. aprillil 2018. aastal Bukarestis (Rumeenia) IBA instituudis. Koosolekul hinnati projekti tegevusi, ajakava, eelarvet ja eelseisvaid üritusi, et tagada õigeaegne projekti tegevuste teostamine. Samuti arutati partnerite osalusel projekti väljunditena loodud koolitusmaterjale ja käsiraamatuid (leiva tootmise käsiraamat, sensoorse analüüsi käsiraamat, tootmishügieeni käsiraamat, EU ja Türgi õigusaktide käsiraamat).