Sensoorse analüüsi ühiskoolitus toimus 3.-7. detsembril 2018. aastal Tallinnas (Eesti) Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuses (TFTAK). Koolitus koosnes nii teoreetilistest kui ka praktilistest aspektidest kasutades TFTAK sensoorse analüüsi ja koolitusruume. Koolitusest võttis osa 8 töötajat – 2 BESAŞ ettevõttest (Türgi), 2 CRIFFC instituudist (Türgi), 2 GDAR asutusest (Türgi) ja 2 Bursa provintsi direktoraadist (Türgi).