Vajaduste hindamise raport koostatakse, et analüüsida hetkesituatsiooni partnerriikides ja määrata tegurid, mis mõjutavad noorte tööhõivet pagarisektoris.

Vajaduste Hindamise Raport