Järgmist linki leiate käsiraamatust, mis sisaldab üldist teavet leiva sensoorse analüüsi kohta.

Sensoorse Analüüsi Käsiraamat