Avakoosolek peeti 30-31 september 2017 Bursas, mida võõrustasid Bursa Bread and Food Industry and Trade Inc.  ja Central Research Institute of Food and Feed. Koosolekul esitasid partnerid oma asutusi tutvustavad ettekanded millele järgnes projekti tutvustav ettekanne. Samuti käsitleti iga tööpaketi tegevusi, eelarve elemente ja ajakava. Avakonverents leidis aset 1. Septembril 2017 Central Research Institute of Food and Feed ruumides, kus osalesid kohalike omavalitsuste ja struktuuriüksuste esindajad, avalikud organisatsioonid, valitsusevälised organisatsioonid, erasektor ning ülikoolid.