Koduleht

Erasmus + strateegilise partnerluse programm mida koordineerib Euroopa Komisjon rahastab projekti “Noorte (18-26) tööhõive suurendamine pagaritööstuses”, mille valmistas ette Central Research Institute of Food and Feed (Türgi) ja Bursa Bread and Food Industry and Trade Inc. (BESAŞ)(Türgi.) Projekti rahvuslikuks partneriks on General Directorate of Agricultural Research and Policy (Türgi) ja kohalik partner Bursa Provincial Directorate of Food Agriculture and Livestock.   Rahvusvahelised partnerid on:

  • Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK, Eesti)
  • The National Institute of Research & Development for Food Bioresources (IBA, Rumeenia)

Projekti eesmärkideks on:

  • Pakkuda madala haridustasemega noortele võimalust leida tööd pagarisektoris kasutades innovaatilisi tasuta treeningmaterjale.
  • Integreerida noori tööturule ja valmistada neid ette tööl hakkama saamiseks; –
  • Töötada välja uued paindlikud nutiõppematerjalid ning innovaatilised lahendused (metoodikad, tööriistad ja rakendused) noortele leivandussektori töötajatele nende arendamiseks individuaalsel ja professionaalsel tasandil.
  • Tõsta pagaritööstuse personali kvaliteeti.

Projekt sai alguse avakonverentsiga Bursas 1. oktoobril 2017 ja projekti kestvus on 18 kuud. Projekti raames valmib neli käsiraamatut.

  • Leivatootmise käsiraamat;
  • Sensoorse analüüsi käsiraamat;
  • Tootmishügieeni käsiraamat
  • EL ja Türgi õigusaktide käsiraamat;

Lisaks käsiraamatutele valmivad projekti raames e-õppe materjalid, nutitelefoni rakendused ning koduleht noortele, kes valmistuvad töötamiseks leivatööstuses. Samuti viiakse läbi treeningud suunatud grupile Bursas, mida viivad läbi Central Research Institute of Food and Feed ja BESAŞ. Projekt hõlmab ka 5-päevast leiva sensoorse analüüsi treeningut Eestis ning 5-päevast treeningut Rumeenias, kus osalejad külastavad leiva piloottehast ja jälgivad erinevate pagaritoodete tootmist.